Az Alapozó terápia komplex, mozgásfejlesztésen alapuló, (úgynevezett motoszenzoros típusú) idegrendszert fejlesztő mozgásterápia, mely során a gyermekeknél újraindítjuk az emberi fejlődéstani mozgássorozatot. Ez a mozgásfejlesztési gyakorlatsor hat az emberi agyban a beszéd működéséért (olvasás, írás) felelős területekre is. A terápia során a mozgásalapot fejlesztő pedagógiai módszerek (idő, tér, hallás-és beszédészlelés-fejlesztés, mozgásügyesség stb.) is kiegészítik, melyek segítenek az idegrendszer érésében, fejlődésében.

Bevezető

A tanulási nehézségek hátterében nagyjából, az esetek 70%-ában megtalálható az idegrendszer részleges éretlensége, sérülése, vagy hibás szerveződése. Ha sikerül felszámolni az idegrendszer szerveződésébe becsúszott hibákat, a tanulási nehézségek tünetei többnyire jelentősen csökkennek: javul az olvasás és helyesírás, szebbé válik a külalak, oldódnak a számolási nehézségek.

A mozgásfejlődés és vele együtt az idegrendszer fejlődése szigorú hierarchia szerint valósul meg. Egyedfejlődésünk bizonyos vonatkozásban megismétli a törzsfejlődést. Ha ebbe a hierarchikus fejlődésbe hiba csúszik (pl: kimarad a kúszás, és/vagy a mászás), akkor a központi idegrendszer valamely ősibb kialakulású területe nem fejlődik megfelelően, s ez maga után vonja a ráépülő összes terület, így a gondolkodási folyamatok problémáit is.

Az ősibb kialakulású területek fejlődésével a csecsemőnél egyre újabb és újabb mozgásformák jelennek meg. A baba számára a mozgás a világgal való kapcsolatfelvétel első formája. Erre épülnek rá az emberre jellemző kommunikációs formák: a beszéd, az olvasás, az írás. Ha egyes lépések kimaradnak, esetleg nincs elegendő idő, tér vagy lehetőség azok gyakorlására, akkor a fejlődésben problémák adódhatnak. Az idegrendszer egyes területei alulszervezetté válnak, amelynek következményeképp óvodáskorban beszéd- és mozgásügyességi (egyensúly) problémák, iskoláskorban pedig tanulási nehézségek jelentkezhetnek. Az ilyen elmaradások megelőzésére, illetve a fennálló problémák kezelésére alkalmas az Alapozó Terápia.

Az Alapozó Terápia a csecsemőreflexek leépítésével és a mozgáskoordináció fejlesztésével be-, illetve újraindítja az idegrendszer fejlődését. Lehetővé teszi a gyermek számára, hogy újrajárja a fejlődés már elhagyott lépcsőfokait, pótolva a hiányokat. Végigvezeti a gyermeket az emberre általánosan jellemző fejlődési úton: fejemelés, fejfordítás, hason-homorítás, úszásmozdulat, gurulás, kúszás, mászás, felülés, járás, szökdelés és a dominancia megválasztása (a jobb vagy baloldali kéz, szem, láb előnyben részesítése.)

Milyen jelei lehetnek az idegrendszer fejletlenségének?

 • ha gyermekének megkésett a beszédfejlődése (megkésett: fiúknál 2 és fél éves kor után, lányoknál 2 éves kor után indul), „háromévesen is csak halandzsázott”; vagy nem jól gyarapodott a beszéde, nem ejt tisztán sok hangot, nem mond hosszú és kerek mondatokat bár már elmúlt öt éves;
 • ha gyermekének problémája van a mozgásügyességgel;
 • ha koordinálatlanok a nagymozgásai;
 • ha motoros ügyetlenség jellemző rá („rossz nézni, ahogy mozog”);
 • ha finommotorikus ügyetlenség jellemző rá („mindent elront”,
  „nagyon nem akar rajzolni”);
 • ha nem alakult ki a kezessége, holott már elmúlt öt éves;
 • ha gyermeke már iskolás, és az olvasás nem megy neki; vagy olvas, de nem érti;
 • ha jól érti a szöveget, de rossz technikával olvas;
 • ha nem szereti a verseket, meséket;
 • ha gyermeke írása olvashatatlan, nehézkes, görcsös, esetleg nem tudja tartani a sorokat;
 • ha 5. és 16. év közötti gyermeke mozgásügyességben nem elég érett, nem éri el kortársait.

Hogyan vehetjük észre otthon a problémát?

Ha gyermeke

 • szülés előtt, alatt, illetve közvetlen utána enyhe idegrendszeri sérülést szerzett;
 • mozgásfejlődés-lépései kimaradtak („sose mászott”);
 • beszédhibás;
 • domináns keze nem alakult ki stabilan;
 • sokszor visszakérdez, bizonytalan abban, amit hall;
 • egyszerre csak egy utasítást tud megjegyezni;
 • összetéveszt hasonló dolgokat;
 • fordítva teszi, ha valamit sorba kell raknia.

Milyen területek fejlesztésére alkalmas a Terápia?

 • megkésett vagy/és hibás, akadályozott beszédfejlődésnél (diszfáziák);
 • diszlexiánál, alaki diszgráfiánál (olvasás- és/vagy írásgyengeség);
 • azoknál az organikus eredetű, túlmozgásos (hypermotil), figyelemzavaros gyermekeknél, akiknél a szülés idején oxigénhiányos károsodás keletkezett;
 • fejlődésben, érésben elmaradt óvodásoknál;
 • enyhe fokú értelmi fogyatékossággal élő gyermekeknél;
 • minden olyan gyermeknél, aki – bármely okból – mozgásügyetlenségben szenved.

Milyen korosztálynak ajánlható az Alapozó Terápia?

Elsősorban nagycsoportos óvodásoknak és kisiskolásoknak, de felső tagozatos gyerekeknél is sikerrel alkalmazható. A célkorosztály: az 5-14 éves gyermekek.

Mi is az a terápiás regresszió?

A terápia hatékonyságának jele. Ekkor a gyerek egy, az életkoránál alacsonyabb fejlődési fokra lép vissza. Az egyre bonyolultabb mozgások megtanulásával, begyakorlásával aztán elindul a fent leírt emberi mozgásfejlődési úton, elhagyva a regressziós tüneteket, kiküszöbölve fejlődésének gátjait. (a terápiás regresszióról szóló részletes anyag a ’Letölthető dokumentumok’ fülre kattintva elérhető)

Az Alapozó terápia felépítése

Alapfejlesztési rendszerek: az elemi mozgásminták együttfejlesztve a ruganyossággal és az egyensúllyal. Ha ez a hármas egység megalapozta a legalapvetőbb mozgáskészséget, továbbléphetünk a mozgáskoordináció megalapozása (ez a felvezető vagy szoktató gyakorlatsor) felé.

Ezután a mozgáskoordináció tökéletesítése, a kéz és láb mozgásainak szétválasztása következik. Ezt a keresztgyakorlatok és végül a középvonalbeli fejlesztést a finommotorika mindkét kézre való fejlesztésével zárjuk. Innen lépünk tovább az oldaliság felé domináns kéz, láb, szem, megválasztása ill. megerősítése.

Ehhez társulnak az agykéreg más részeit fejlesztő- és a módszert kiegészítő feladatok is, mint például a labdás feladatok.

Mely területeken várható változás?

 • javul a gyermek mozgáskoordinációja, figyelme, koncentrációs képessége;
 • bátrabb, ügyesebb lesz;
 • javul önértékelése, alkalmazkodó képessége;
 • könnyebb lesz a logopédiai fejlesztés, valamint az írás és olvasás elsajátítása;
 • javul az emlékezet, a számolási készség.

A csoporthoz való csatlakozást Alapozó terápiás mozgásvizsgálat előzi meg, melyet előre egyeztetett időpontban végzünk.

A foglalkozás rendszeressége: min. heti 2 alkalommal

A foglalkozás időtartama: 90 perc/alkalom

Létszám: max. 6fő!

Wekerlei Fejlesztő-műhely

A Wekerlei Fejlesztő-műhely már több mint 10 éve várja azokat a gyerekeket, akik mozgásukban, beszédfejlődésükben elmaradtak, vagy tanulási (dyslexia, dysgráfia, dyskalkúlia), magatartásbeli zavarral (figyelemzavar, hyperaktivitás, ADHD) küzdenek, esetleg kiemelkedő képességeik miatt tehetséggondozásban részesülnek.

Nálunk minden család megtalálja a számára leginkább testhezálló foglalkozást, legyen az korai fejlesztés, játék, terápia, iskola előkészítés, pszichés fejlesztés, vagy tehetséggondozás. Szakképzett és elhivatott szakembereink segítenek megteremteni gyermekének az optimális fejlődéshez szükséges feltételeket, hogy a mindenki által várt pozitív változás minél látványosabb lehessen.

Vizsgálatok

Ha bizonytalan abban, hogy gyermeke elég jól fejlődik-e, készséggel elvégezzük a szükséges vizsgálatokat és tanácsot adunk a továbbiakra vonatkozóan.

A vizsgálat előtt kitöltendő anamnézis lapok a következő oldalről tölthetők le:

Anamnézis lapok gyermek fejlődési felméréshez

Ossza meg másokkal is!