A nyári szünet az első és második osztályos tanulókat kizökkentheti a napi iskolai rutinból. Ahhoz, hogy az átállás zökkenőmentesebb legyen, és ne induljon kudarcélménnyel a tanév, érdemes a sikeres tanuláshoz szükséges képességre koncentrálni. Az iskolára „visszahangoló” tanfolyamunkon játékos formában nyújtunk erre lehetőséget az 1. vagy 2. osztályt befejezett vagy ismétlő tanulóknak.

A foglalkozások során célunk, hogy a tanulók a feladatok alatt fenntartsák az érdeklődést, figyelmet, munkakedvet, ami által fejlesztjük az alapkészségeket. A tanulók figyelmét és érdeklődésük fenntartását a tanulók képességeihez és tudásukhoz alkalmazkodó feladatokkal őrizzük meg. A foglalkozás alatt biztosítjuk a játékosságot, ami által elérjük, hogy szeressenek, akarjanak, tudjanak jókedvűen tanulni; illetve képesek legyenek az önálló ismeretszerzésre. További célunk, hogy a tanulókban felébresszük a tudásvágyat, fejlesszük kreativitásukat a tanulási tevékenységekben és erősítsük motivációjukat, ami által fejlődik egyéni képességük az eredményes tanulás eléréséhez, így könnyebben tudják elkerülni vagy megelőzni a későbbi lemaradásokat, tanulási nehézségeket.

A foglalkozások alatt nagy hangsúlyt fektetünk a fő fejlesztési területekre:

  • affektív terület (szociabilitás, érzelmi intelligencia fejlesztése);
  • pszichomotoros funkciók (mozgás, orientáció, beszéd), kognitív funkciók (észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás, szerialitás, intermodilitás);
  • általános tájékozottság.

A tanfolyam során felmerülő kérdésekre, a nehézségek megoldására egyéni konzultáció során ötleteket adunk az otthoni gyakorlásra, közös játékra is.

Iskolára „visszahangoló” foglalkozásainkra várjuk azon iskoláskorú gyerekeket, akik 1. vagy 2. osztályt már elvégezték vagy osztályismétlésre kerül sor. A két korosztályt külön csoportban fejlesztjük.

A komplex foglalkozás felépítése:

  • motiváció, ráhangolódás: a témakörhöz kapcsolódó érdekes, a gyermek gondolkodásához közel álló, bevezető jellegű feladat/játék, amely felkelti a tanulók érdeklődését;
  • alapkészségek fejlesztése: olvasási-, írási- és számolási készségek fejlesztése;
  • játékos mozgásfejlesztés – nagymozgás, finommotorika fejlesztése;
  • befejezés - fejlesztő játékok.

Amit hozni kell: tolltartó (toll, grafit ceruza, színes ceruzák, radír, hegyező), A/4-es gumis dosszié

Wekerlei Fejlesztő-műhely

A Wekerlei Fejlesztő-műhely már több mint 10 éve várja azokat a gyerekeket, akik mozgásukban, beszédfejlődésükben elmaradtak, vagy tanulási (dyslexia, dysgráfia, dyskalkúlia), magatartásbeli zavarral (figyelemzavar, hyperaktivitás, ADHD) küzdenek, esetleg kiemelkedő képességeik miatt tehetséggondozásban részesülnek.

Nálunk minden család megtalálja a számára leginkább testhezálló foglalkozást, legyen az korai fejlesztés, játék, terápia, iskola előkészítés, pszichés fejlesztés, vagy tehetséggondozás. Szakképzett és elhivatott szakembereink segítenek megteremteni gyermekének az optimális fejlődéshez szükséges feltételeket, hogy a mindenki által várt pozitív változás minél látványosabb lehessen.

Vizsgálatok

Ha bizonytalan abban, hogy gyermeke elég jól fejlődik-e, készséggel elvégezzük a szükséges vizsgálatokat és tanácsot adunk a továbbiakra vonatkozóan.

A vizsgálat előtt kitöltendő anamnézis lapok a következő oldalről tölthetők le:

Anamnézis lapok gyermek fejlődési felméréshez

Ossza meg másokkal is!