Az Alapozó terápiás fejlesztést anamnézis felvétele és mozgásvizsgálat előzi meg. A felmérésre a gyermek szüleivel (vagy akár csak az egyik szülővel) érkezik, a vizsgálatot a szülő(k) jelenlétében végezzük, de a vizsgálatot záró beszélgetésen csak a szülő van jelen.

Az Alapozó terápiás mozgásvizsgálat (anamnézis felvétele + mozgásvizsgálat + megbeszélés) összességében kb. 90 -120 perc, mely eredményeképpen képet kapunk a gyermek idegrendszeri érettségének állapotáról, a részképességek fejlettségéről és az esetlegesen fejlesztendő területekről is. Amennyiben a vizsgálat eredménye indokolja, javaslatot teszünk a mozgásfejlesztés intenzitására. Ez lehet fejlesztés-jellegű (heti 2×60 perc), vagy terápiás forma (min. heti 2×90 perc), körülményei szerint pedig egyéni, vagy csoportos.

Az Anamnézis lapot, a vizsgálatra jelentkezéskor a szülő által megadott e-mail címre előzetesen küldjük el. Ennek oka, hogy az Anamnézis lap rengeteg, számunkra nagyon fontos kérdést tartalmaz a gyermekkel kapcsolatban; és szeretnénk, ha a szülők nyugodt körülmények között tudnák kitölteni a majdnem nyolc oldalas dokumentumot. Az Anamnézis lapot kitöltve, e-mailen tudják visszajuttatni nekünk.

A kérdőív részletesen rákérdez a terhesség lefolyására, a szülés körülményeire, a korai fejlődésre az első hat hónapban, továbbá a csecsemőkori betegségekre. Külön kérdéssor foglalkozik a gyermek mozgásfejlődésével, kiemelten a kúszással, mászással, járással. Rákérdez a beszédre (részletesen felsorolva a gyakoribb beszédhibákat), voltak-e traumák, mi jellemző a gyermek alvására, milyen a viszonya a zenéhez, a gyermek és az iskola kapcsolatának milyenségére stb.

A kérdőív kitöltését követi a nagyvizsgálat, mely során képet kapunk a gyermek általános, időbeli, és térbeli tájékozottságáról. Ennek során vizsgáljuk

 • a nagymozgásokat,
 • a rugalmasságot;
 • az alapvető mozgáskoordinációs mozgásokat;
 • a térben való mozgást és tájékozódást;
 • a téremlékezetet, a testséma- és ujjismeretet;
 • a mozgásprodukciót, egyensúlyt;
 • az alakállandóságot;
 • az alak-háttér megkülönböztetést;
 • a Gestaltot;
 • a formaazonosságot és –különbözőséget;
 • a vizuális- és akusztikus emlékezetet;
 • a problémamegoldást;
 • az érzékszervek közötti átfordítás képességét.

Végül következik a dominanciavizsgálat, mely egyúttal a kéz-szem koordináció és a finommotorika vizsgálata is.

A vizsgálat eredményeképpen részletes képet kapunk a gyermekről, megtudjuk, hogy melyik mozgásfejlődési szakaszban történtek zavarok, mely képesség területeken teljesít gyengébben a gyermek, amelyek iránymutatást adnak a további fejlesztésre.

A vizsgálatról részletes szakvéleményt írunk, melyet kb. két héttel a felmérést követően, e-mailen küldünk el a szülőnek. A szakvéleményben foglaltak segítik a gyermekkel foglalkozó szakemberek (gyógypedagógus, logopédus, tanító, tanár stb.) további munkáját is.

A vizsgálatról részletes szakvéleményt írunk, melyet kb. két héttel a felmérést követően, e-mailen küldünk el a szülőnek. A szakvéleményben foglaltak segítik a gyermekkel foglalkozó szakemberek (gyógypedagógus, logopédus, tanító, tanár stb.) további munkáját is.

Wekerlei Fejlesztő-műhely

A Wekerlei Fejlesztő-műhely már több mint 10 éve várja azokat a gyerekeket, akik mozgásukban, beszédfejlődésükben elmaradtak, vagy tanulási (dyslexia, dysgráfia, dyskalkúlia), magatartásbeli zavarral (figyelemzavar, hyperaktivitás, ADHD) küzdenek, esetleg kiemelkedő képességeik miatt tehetséggondozásban részesülnek.

Nálunk minden család megtalálja a számára leginkább testhezálló foglalkozást, legyen az korai fejlesztés, játék, terápia, iskola előkészítés, pszichés fejlesztés, vagy tehetséggondozás. Szakképzett és elhivatott szakembereink segítenek megteremteni gyermekének az optimális fejlődéshez szükséges feltételeket, hogy a mindenki által várt pozitív változás minél látványosabb lehessen.

Vizsgálatok

Ha bizonytalan abban, hogy gyermeke elég jól fejlődik-e, készséggel elvégezzük a szükséges vizsgálatokat és tanácsot adunk a továbbiakra vonatkozóan.

A vizsgálat előtt kitöltendő anamnézis lapok a következő oldalről tölthetők le:

Anamnézis lapok gyermek fejlődési felméréshez

Ossza meg másokkal is!