Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek kognitív fejlesztése a tanulási zavarok megelőzésére

Brigitte Sindelar osztrák pszichológus komplex fejlesztő programja elsősorban az idegrendszeri eredetű tanulási- és magatartási zavarok hatékony megelőzésére, illetve a zavar elmélyülésének megakadályozására szolgál.

A Sindelar terápia célja, a részképesség-gyengeségek következtében kialakuló tanulási zavar megelőzése, illetve az iskolai tanulás előfeltételeinek megteremtése a szükséges képességek kialakításával és megerősítésével.

A tanulási zavar nem köthető az iskoláskorhoz, már fiatalabb korban is felismerhető jelei vannak.

A Sindelar I. programot olyan 5-7 éves korú (óvodás illetve iskolát kezdő) gyerekeknek ajánljuk, akiknél az alábbi problémák jelentkeznek:

Óvodáskorban:

 • rendezetlen, bizonytalan mozgás (egyensúlyproblémák, gyakran elesik, lépcsőn nem tud váltott lábbal menni, nehezen igazodik el saját testén, nem tudja a keresztmozgásokat: pl. jobb kézzel megfogni a bal fület stb.);
 • térbeli orientációs zavar (pl.fent-lent, jobb-bal irányok megkülönböztetése);
 • sorrendiség követésének nehézsége térben és időben (előtt-után, első-utolsó, csökkenő-növekvő, a hét napjai, évszakok-hónapok stb.);
 • nehézkes feladattartás (izeg-mozog, hamar beleun abba, amit csinál);
 • nem szívesen végez kézügyességet igénylő feladatokat (nem szeret rajzolni, gyurmázni, kirakós játékokkal játszani);
 • rosszul fogja a ceruzát (pl.marokra vagy hüvelykujjal átfog, előre dönti a ceruzát stb.);
 • nem szeret mesét hallgatni;
 • személyes élményeit, ismert történeteket nehezen tud elmondani, megfogalmazni;
 • nem szereti a memóriajátékokat.

Iskoláskorban:

 • teljesítménye nem éri el a kívánt szintet, lemarad társaitól;
 • komoly erőfeszítést igényel a házi feladatok elvégzése, ahhoz nagyon sok segítséget igényel, önálló munkára szinte képtelen;
 • figyelme gyakran elkalandozik, rövid ideig képes csak koncentrálni;
 • nehezen követi a tanórák menetét, a szóbeli utasításokat; olvasási nehézségei miatt az írásban kapott feladatokat is csak részben, vagy egyáltalán nem tudja megoldani;
 • nehezen megy a hangos olvasás, ezért szinte alig ért valamit a szövegből;
 • jól olvas ugyan, de az ahhoz kapcsolódó feladatokat már nem tudja megoldani;
 • írása görcsös, betűi szögletesek, nehezen tájékozódik a füzetben, a helyesírásával is sok a gond;
 • nehezen igazodik el a számok világában;
 • a pedagógusok rendszeresen problémákat jeleznek;
 • diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia gyanúja.

A Sindelar-program hatására, nagyjából négy hónap elteltével várhatók az első pozitív változások, de ez mindig függ a gyakorlás mennyiségétől és attól is, hogy hány részterületen és milyen mértékű az elmaradás?!

A Sindelar program részletes leírása

Sindelar-vizsgálat

A felmérés játékos formában történik, ez a teljes képességrepertoár megismerését célozza:

 1. beszéd (beszédészség, beszédértés);
 2. mozgás (nagy és finom mozgások, kézügyesség);
 3. megismerő tevékenység (észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás).

A teszt felvétele kb. 2 x 30 perc (kis szünettel vagy a gyermek fáradékonyságától függően két külön alkalommal, de egy héten belül).

Fejlesztési terv összeállítása és betanítása

A vizsgálat eredménye szerint elindított fejlesztő munka csak szülői közreműködéssel oldható meg, mivel az napi szintű, folyamatos gyakorlást igényel.

A vizsgálatot végző és terápiát meghatározó szakember kéthetente jelöli ki a feladatokat, adja át a tréninganyagot a szülőnek, illetve a terápiát végzőnek, valamint kontrollálja az otthoni munkát. A foglalkozások naponta legfeljebb 10 percet vesznek igénybe, és egy napon csak egyféle részképesség (figyelem, észlelés, intermodális kódolás = észlelési területek összekapcsolása, emlékezet, szerialitás, téri tájékozódás) fejlesztése lehetséges.

A sindelari koncepció szerint a gyakorlást a „gyökereknél” kell kezdeni. Azon a szinten, ahol a kognitív képesség még megfelelően működik. Akkor is innen indul a fejlesztés, ha ez a szint a gyermek életkorához képest igen alacsony.

Kontrollvizsgálat, új gyakorlatsor összeállítása, betanítása

Kéthetente egy ellenőrző vizsgálat után kapja meg a gyermek az előző feladatokra épülő új gyakorlatsort, havonta pedig kontrollt végzünk annak érdekében, hogy folyamatos visszajelzést kapjunk a fejlődés menetéről.

A program végeztével (1 tanév, de minimum 6-8 hónap) ismételt vizsgálatot végzünk, így a program indításakor és lezárásakor készült eredmények összehasonlításával megállapítható a gyermek önmagához viszonyított fejlődési szintje.

Wekerlei Fejlesztő-műhely

A Wekerlei Fejlesztő-műhely már több mint 10 éve várja azokat a gyerekeket, akik mozgásukban, beszédfejlődésükben elmaradtak, vagy tanulási (dyslexia, dysgráfia, dyskalkúlia), magatartásbeli zavarral (figyelemzavar, hyperaktivitás, ADHD) küzdenek, esetleg kiemelkedő képességeik miatt tehetséggondozásban részesülnek.

Nálunk minden család megtalálja a számára leginkább testhezálló foglalkozást, legyen az korai fejlesztés, játék, terápia, iskola előkészítés, pszichés fejlesztés, vagy tehetséggondozás. Szakképzett és elhivatott szakembereink segítenek megteremteni gyermekének az optimális fejlődéshez szükséges feltételeket, hogy a mindenki által várt pozitív változás minél látványosabb lehessen.

Vizsgálatok

Ha bizonytalan abban, hogy gyermeke elég jól fejlődik-e, készséggel elvégezzük a szükséges vizsgálatokat és tanácsot adunk a továbbiakra vonatkozóan.

A vizsgálat előtt kitöltendő anamnézis lapok a következő oldalről tölthetők le:

Anamnézis lapok gyermek fejlődési felméréshez

Ossza meg másokkal is!