A beszédészlelés az a készség, amelyik lehetővé teszi, hogy a beszédhangokat, hangkapcsolatokat, hosszabb hangsorokat felismerjük, és képesek legyünk az elhangzásnak megfelelően megismételni. Ehhez szükséges, de nem elégséges az ép hallás. Nem azonos a beszédmegértéssel.

(Dr. Gósy Mária)

A megfelelő beszédészlelés eredménye:

  • a gyermek megtanulja anyanyelve szavainak hangzását;
  • képes lesz egyre több új szó (új hangsor) felismerésére;
  • képes lesz az olvasás- és írás-tanulás során betűket azonosítani, összeolvasni, helyes technikával olvasni, helyesen írni;
  • segíti az idegen nyelv tanulását.

A beszédmegértés az elhangzó (a mások által kiejtett) szavak, szókapcsolatok, mondatok és legmagasabb szinten a szövegek jelentésének, tartalmának megértése. Megfelelő működése az összefüggések felismerését is segíti. Szükséges hozzá jó logika, ok okozati összefüggések, időviszonyok felismerése, ismeretek beépítésének és alkalmazásának képessége.

A beszédészlelés-zavar terápiáját vizsgálat előzi meg. Ennek eredményeképpen a szülő otthon, home training formájában, naponta 5-10 percben végzi a fejlesztést a gyermekkel, Gósy Mária – Imre Angéla: Beszédpercepciós fejlesztő modulok című könyvéből. A könyv könnyebb feldolgozása érdekében, a szülők mindig napi bontásban kapják meg a feladatsort. Havonta, egy ellenőrző vizsgálat során kapják meg, az előző feladatokra épülő új gyakorlatsort, egy év múlva pedig ellenőrzést végzünk annak érdekében, hogy visszajelzést kapjunk a fejlődésről.

Wekerlei Fejlesztő-műhely

A Wekerlei Fejlesztő-műhely már több mint 10 éve várja azokat a gyerekeket, akik mozgásukban, beszédfejlődésükben elmaradtak, vagy tanulási (dyslexia, dysgráfia, dyskalkúlia), magatartásbeli zavarral (figyelemzavar, hyperaktivitás, ADHD) küzdenek, esetleg kiemelkedő képességeik miatt tehetséggondozásban részesülnek.

Nálunk minden család megtalálja a számára leginkább testhezálló foglalkozást, legyen az korai fejlesztés, játék, terápia, iskola előkészítés, pszichés fejlesztés, vagy tehetséggondozás. Szakképzett és elhivatott szakembereink segítenek megteremteni gyermekének az optimális fejlődéshez szükséges feltételeket, hogy a mindenki által várt pozitív változás minél látványosabb lehessen.

Vizsgálatok

Ha bizonytalan abban, hogy gyermeke elég jól fejlődik-e, készséggel elvégezzük a szükséges vizsgálatokat és tanácsot adunk a továbbiakra vonatkozóan.

A vizsgálat előtt kitöltendő anamnézis lapok a következő oldalről tölthetők le:

Anamnézis lapok gyermek fejlődési felméréshez

Ossza meg másokkal is!