A diszlexia vizsgálata az olvasást, a szövegemlékezetet és -megértést, az írást és a nyelvi készséget tárja fel. Az diszlexia vizsgálatára akkor van szükség, amikor gyermekénél azt tapasztalja, hogy a gyermek nem tud, vagy nehezebben tud olvasni; írni, vagy jó technikával olvas ugyan, de nem érti a szöveget.

A vizsgálat 1-2. osztályos-, 3-4. osztályos- és felső tagozatos tanulóknál történhet. A szövegemlékezeti- és szövegmegértési vizsgálat alapján következtethetünk a gyermek auditív, vizuális figyelmére, percepciójára, gondolkodási műveleteire, szókincsére, helyesírási készségére is.

A diszkalkulia pedagógiai vizsgálata a számolási képességek vizsgálatát jelenti. A vizsgálat alkalmazkodik a gyermek életkorához, osztályfokához, illetve matematikai tudásának elvárható szintjéhez. Ha gyermekénél számolási nehézségek jelentkeznek, akkor válik szükségessé a diszkalkulia-vizsgálat.

A diszlexia és diszkalkúlia vizsgálatra, a gyermek a szülővel érkezik. Minden eddigi dokumentumot, szakvéleményt, vizsgálati eredményt kérünk elhozni, hiszen ez segíti a gyermek konkrét problémájának feltárását. A dokumentumokat a gyermekre vonatkozó adatvédelmi szempontok betartásával tekintjük át. Először az anamnézis felvételére kerül sor, amennyiben ez még nem történt meg az előző vizsgálatok során. Ezt követően, nagyjából 60 perc alatt kétszemélyes helyzetben történik a vizsgálat.

A vizsgálat összességében 90 perc, melyből kb. 15 perc az anamnézis felvétele,

60 perc a vizsgálat és újabb 15 perc a szülővel való konzultáció, az esetleges fejlesztések, terápiák és foglalkozások, vagy egyéni fejlesztési tervek megbeszélése.

Wekerlei Fejlesztő-műhely

A Wekerlei Fejlesztő-műhely már több mint 10 éve várja azokat a gyerekeket, akik mozgásukban, beszédfejlődésükben elmaradtak, vagy tanulási (dyslexia, dysgráfia, dyskalkúlia), magatartásbeli zavarral (figyelemzavar, hyperaktivitás, ADHD) küzdenek, esetleg kiemelkedő képességeik miatt tehetséggondozásban részesülnek.

Nálunk minden család megtalálja a számára leginkább testhezálló foglalkozást, legyen az korai fejlesztés, játék, terápia, iskola előkészítés, pszichés fejlesztés, vagy tehetséggondozás. Szakképzett és elhivatott szakembereink segítenek megteremteni gyermekének az optimális fejlődéshez szükséges feltételeket, hogy a mindenki által várt pozitív változás minél látványosabb lehessen.

Vizsgálatok

Ha bizonytalan abban, hogy gyermeke elég jól fejlődik-e, készséggel elvégezzük a szükséges vizsgálatokat és tanácsot adunk a továbbiakra vonatkozóan.

A vizsgálat előtt kitöltendő anamnézis lapok a következő oldalről tölthetők le:

Anamnézis lapok gyermek fejlődési felméréshez

Ossza meg másokkal is!