A fejlődési zavarok időben való felismerése rendkívül fontos. Amennyiben nem kezelik megfelelően, súlyosan hátrányos helyzet alakulhat ki ezeknél a gyermekeknél. Komplex gyógypedagógiai foglalkozásaink során a tanulók között fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó – különbségeket vesszük figyelembe.  Ha az óvodában gyermekénél, az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű elmaradását tapasztalja, akkor jelentkezzék komplex gyógypedagógiai fejlesztésünkre.
A sajátos nevelési igény (pl. BNO: F83 Kevert specifikus fejlődési zavar) a szokásos tartalmi és eljárásbelitől eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé.
Tevékenységünk nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az egyes gyermekek vagy gyermekcsoportok igényeitől függő eszközök, módszerek alkalmazását teszi szükségessé.

„A gyógypedagógiai diagnosztikus és terápiás tevékenység fő területei:

  • személyiség és társas kapcsolatok;
  • kognitív funkciók: végrehajtó funkciók, figyelem, koncentráció, orientáció, receptív és expresszív beszéd, érzékelés, észlelés, motorium, vizuomotoros organizáció, tanulás, emlékezet;
  • affektív funkciók: emóciók, érzelmek, hangulatok, kötődés, empátia, érzelmi intelligencia, érzelmi zavarok;
    ismeretek: a gyermek tanult, szerzett ismereteinek köre, tudásszintje (utánzáson, megértésen, aktív beszéden alapuló ismeretek, olvasás, írás- helyesírás, számolási készség, általános tájékozottság);
  • adaptív viselkedés: önállóság, társas kapcsolatok, beilleszkedés, önkontroll, interakciók, játék, a szabadidő szervezése, megismerése és fejlesztése.”
    (dr. Eigner Bernadett (2010): ELTE-Pszichopedagógiai Tanszék: Szakbemutatás-Összefoglaló)

A fejlesztés része lehet a tünetek kezelése, de még inkább a gyerek egészét figyelembe vevő fejlődési folyamat feltételeinek a biztosítása.

„Alapvető célunk, tehát a gyermek személyiségfejlődésének elérése olyan módon, hogy minél boldogabb, egészségesebb és erkölcsösebb emberekké váljék. Ezen lényeges célkitűzés mellett törekszünk arra is, hogy a gyermekek képességei minél jobban kifejlődjenek. Segítségünk egyaránt jelenti a gyermek egyéni fejlesztését és számára a tanulási környezet megfelelővé alakítását is.”

(Ali P., Szekeres Á. (2007): Inkluzív nevelés)

A fejlesztő foglalkozások célzottan segítenek a fennálló problémák megoldásban, ezek ugyanis az egyéni szükségleteknek megfelelően alakulnak. Kiemelten fontosnak tartjuk a szülőkkel való kapcsolattartást és tanácsokat adunk az otthoni, további gyakorlásra, közös játékra.

A foglalkozás gyakorisága: heti egy, vagy két alkalom (a vizsgálat eredményétől függően)

A foglalkozás típusa: egyéni, vagy kiscsoport (max. 3 fő)

A foglalkozás időtartama:

egyéni: 45 perc/alkalom + 10 perc szülői konzultáció; kiscsoport (max. 3 fő): 50 perc/alkalom + 10 perc szülői konzultáció

Wekerlei Fejlesztő-műhely

A Wekerlei Fejlesztő-műhely már több mint 10 éve várja azokat a gyerekeket, akik mozgásukban, beszédfejlődésükben elmaradtak, vagy tanulási (dyslexia, dysgráfia, dyskalkúlia), magatartásbeli zavarral (figyelemzavar, hyperaktivitás, ADHD) küzdenek, esetleg kiemelkedő képességeik miatt tehetséggondozásban részesülnek.

Nálunk minden család megtalálja a számára leginkább testhezálló foglalkozást, legyen az korai fejlesztés, játék, terápia, iskola előkészítés, pszichés fejlesztés, vagy tehetséggondozás. Szakképzett és elhivatott szakembereink segítenek megteremteni gyermekének az optimális fejlődéshez szükséges feltételeket, hogy a mindenki által várt pozitív változás minél látványosabb lehessen.

Vizsgálatok

Ha bizonytalan abban, hogy gyermeke elég jól fejlődik-e, készséggel elvégezzük a szükséges vizsgálatokat és tanácsot adunk a továbbiakra vonatkozóan.

A vizsgálat előtt kitöltendő anamnézis lapok a következő oldalről tölthetők le:

Anamnézis lapok gyermek fejlődési felméréshez

Ossza meg másokkal is!