A gyógypedagógiai vizsgálat nagyon sokat mond el arról, hogy a tanulási nehézségnek milyen típusával állunk szemben; illetve arról, hogy ennek milyen súlyossági foka alakult ki a gyermeknél. A vizsgálat eredményeképpen képet kapunk a gyermek részképességeiről és arról, hogy pontosan mely terület fejlesztése szükséges.

A gyógypedagógiai vizsgálatra, a gyermek a szülővel érkezik. Minden eddigi dokumentumot, szakvéleményt, vizsgálati eredményt kérünk elhozni, hiszen ez segíti a gyermek konkrét problémájának feltárását. Először az anamnézis felvételére kerül sor, amennyiben ez még nem történt meg az előző vizsgálatok során. Ezt követően, nagyjából 60 perc alatt páros beszélgetésen történik meg a vizsgálat.

A vizsgálati eljárások az egyéni szükségleteknek megfelelően alakulnak.

Az általunk használt vizsgálati eljárások:

 • Goodenough-rajzteszt: A vizsgálat során feltárul a gyermek szenzomotoros tevékenységének fejlettsége, az élmények, ismeretek, képességek integrációjának foka és minősége, és nem utolsósorban a gyermek személyisége.
 • Frostig-teszt: A teszt 4-7 éves korú gyermekek egyéni és csoportos vizsgálatára alkalmas.
 • Öt szubteszt, amelyek a vizuális észlelés öt jelentős tartományát fedik le: szem-kéz koordináció, alak-háttér percepció, alakkonstancia, térbeli helyzet, térbeli viszony.
 • Bender-próba: Papír-ceruza teszt, a vizuomotoros koordináció mérésére szolgálnak. A feladatok helyes kivitelezéséhez vizuális észlelés, grafomotoros kivitelezés és a kettő szenzoros integrációja szükséges. Két különböző életkori csoport számára használható:
  Bender A: 4-6 éveseket mér (a gyakorlatban: óvodás).
  Bender B: 6-12 éveseket mér (csak iskolás).
 • DIFER-vizsgálat: Diagnosztikus fejlődésvizsgáló és kritériumorientált fejlesztő rendszer 4-8 évesek számára. A tesztrendszer alkalmas az óvodáskorú és az 1-2. osztályos gyermek részképességeinek fejlődését nyomon követni, a fejlődő ütemből, a fejlődési mutatók alapján következtetéseket levonni, valamint meghatározni a fejlesztendő területeket és arra preventív illetve felzárkóztatási tervet összeállítani.
 • EDTFELDT-teszt: A téri pozíció érzékelését vizsgáló feladatlap 5-7 éveseknek.
 • Szék-lámpa próba: A fókuszált, koncentrált figyelmet méri 6-8 évesekkel.
 • Piéron-teszt: A fókuszált, koncentrált figyelmet méri 8 éves kor fölött.
 • REY komplex-ábrateszt: komplex emlékezetvizsgáló eljárás 4-8 éves gyermekek fejlődési vizsgálatára. Alkalmas nagyobb gyermekek és felnőttek komoly kognitív hiányosságainak feltárására is. Egyszerre mozgósítja a perceptuális, mozgásos és memória folyamatokat, a szerveződés és tervezés képességeit, a problémamegoldás stratégiáit.

A vizsgálat összességében 90 perc, melyből kb. 15 perc’ az anamnézis felvétele,

60 perc maga a vizsgálat, és újabb 15 perc a vizsgálat kiértékelése, az esetleges fejlesztések, terápiák, foglalkozások vagy egyéni fejlesztési tervek megbeszélése.

Wekerlei Fejlesztő-műhely

A Wekerlei Fejlesztő-műhely már több mint 10 éve várja azokat a gyerekeket, akik mozgásukban, beszédfejlődésükben elmaradtak, vagy tanulási (dyslexia, dysgráfia, dyskalkúlia), magatartásbeli zavarral (figyelemzavar, hyperaktivitás, ADHD) küzdenek, esetleg kiemelkedő képességeik miatt tehetséggondozásban részesülnek.

Nálunk minden család megtalálja a számára leginkább testhezálló foglalkozást, legyen az korai fejlesztés, játék, terápia, iskola előkészítés, pszichés fejlesztés, vagy tehetséggondozás. Szakképzett és elhivatott szakembereink segítenek megteremteni gyermekének az optimális fejlődéshez szükséges feltételeket, hogy a mindenki által várt pozitív változás minél látványosabb lehessen.

Vizsgálatok

Ha bizonytalan abban, hogy gyermeke elég jól fejlődik-e, készséggel elvégezzük a szükséges vizsgálatokat és tanácsot adunk a továbbiakra vonatkozóan.

A vizsgálat előtt kitöltendő anamnézis lapok a következő oldalről tölthetők le:

Anamnézis lapok gyermek fejlődési felméréshez

Ossza meg másokkal is!