Tanulási és magatartási zavarok terápiája iskoláskorban

Az iskoláskorúak számára kidolgozott Sindelar-féle komplex képességfejlesztő-program célja a neurogén (idegrendszeri) tanulási zavar csökkentése, illetve a kognitív tanulási képességek megerősítése. A Sindelar II. program, az általános iskola 2. osztálytól 8. osztályig alkalmas a gyermekek vizsgálatára. Azokat a gyermekeket tudjuk fogadni, akik már ismerik a betűket.

A Sindelar-féle kognitív fejlesztő módszer az iskolai tanulást megalapozó, gyengén funkcionáló részképességek szisztematikus gyakorlását biztosítja. A fejlesztés területei: a figyelem, illetve az észlelés, az emlékezet, az intermodális integráció, a szerialitás és a téri orientáció.

A Sindelar programot olyan iskolás gyerekeknek ajánljuk, akiknél az alábbi problémák jelentkeznek:

  • teljesítménye nem éri el a kívánt szintet, lemarad társaitól;
  • a házi feladatok elvégzése komoly erőfeszítést igényel, nagyon sok segítséget igényel, önálló munkára szinte képtelen;
  • figyelme gyakran elkalandozik, csak rövid ideig képes koncentrálni;
  • nehezen követi a tanórák menetét, a szóbeli utasításokat;
  • olvasási nehézségei miatt az írásban kapott feladatokat csak részben, vagy egyáltalán nem tudja megoldani;
  • nehezen megy a hangos olvasás, ezért szinte alig ért valamit a szövegből;
  • esetleg jól olvas ugyan, de az ahhoz kapcsolódó feladatokat már nem tudja megoldani,
  • írása görcsös, betűi szögletesek, a füzetben nehezen tájékozódik, a helyesírással is sok a gond,
  • nehezen igazodik el a számok világában,
  • a pedagógusok rendszeresen problémákat jeleznek.

A Sindelar program hatására, nagyjából négy hónap elteltével várhatók az első pozitív változások, de ez mindig a gyakorlás mennyiségétől függ; és attól is, hogy hány részterületen és milyen mértékű az elmaradás.

A Sindelar program részletes leírása

Sindelar-vizsgálat

A fejlesztést egy feltáró, illetve a terápiás tervet kijelölő vizsgálóeljárás előzi meg, majd ezt követi a fejlesztési periódus. A Sindelar vizsgálóeljárás két órát vesz igénybe egy-két szünettel.

Fejlesztési terv összeállítása és betanítása

A vizsgálat eredménye szerint elindított fejlesztő munka csak szülői közreműködéssel oldható meg, mivel napi szintű, folyamatos gyakorlást igényel.

A vizsgálatot végző és terápiát meghatározó szakember két hetente jelöli ki a feladatokat, adja át a tréninganyagot a szülőnek ill. a terápiát végzőnek, valamint kontrollálja az otthoni munkát. A foglalkozások naponta max. 10 percet! vesznek igénybe, és egy napon csak EGYféle részképesség (figyelem, észlelés, intermodális kódolás = észlelési területek összekapcsolása, emlékezet, szerialitás, téri tájékozódás) fejlesztése lehetséges. A minimum nyolc-tíz hónapot igénybe vevő kognitív terápia egyik fontos elve a folyamatosság, ezért a foglalkozásokat hetente legalább öt alkalommal kell végezni.

A program végeztével ismételt vizsgálatot végzünk, így a program indításakor és lezárásakor készült eredmények összehasonlításával megállapítható a gyermek önmagához viszonyított fejlődési szintje.

A sindelari koncepció szerint a gyakorlást a „gyökereknél” kell kezdeni, azon a szinten, ahol a kognitív képesség még megfelelően működik. Még akkor is innen indul a fejlesztés, ha ez a szint a gyermek életkorához képest igen alacsony.

Kontrollvizsgálat, új gyakorlatsor összeállítása, betanítása:

Kéthetente egy ellenőrző vizsgálat után kapja meg a gyermek az előző feladatokra épülő új gyakorlatsort, havonta pedig kontrollt végzünk annak érdekében, hogy visszajelzést kapjunk a fejlődés menetéről.

A program végeztével (1 tanév, de minimum nyolc-tíz hónap) ismételt vizsgálatot végzünk, így a program indításakor és lezárásakor készült eredmények összehasonlításával megállapítható a gyermek önmagához viszonyított fejlődési szintje.

A Sindelar -tréningprogram célja az, hogy a kognitív képességzavarokkal küzdő tanulókat sikeresebb teljesítményhez juttassa az általános iskolában.
Várjuk hát az iskolásokat!!!

Wekerlei Fejlesztő-műhely

A Wekerlei Fejlesztő-műhely már több mint 10 éve várja azokat a gyerekeket, akik mozgásukban, beszédfejlődésükben elmaradtak, vagy tanulási (dyslexia, dysgráfia, dyskalkúlia), magatartásbeli zavarral (figyelemzavar, hyperaktivitás, ADHD) küzdenek, esetleg kiemelkedő képességeik miatt tehetséggondozásban részesülnek.

Nálunk minden család megtalálja a számára leginkább testhezálló foglalkozást, legyen az korai fejlesztés, játék, terápia, iskola előkészítés, pszichés fejlesztés, vagy tehetséggondozás. Szakképzett és elhivatott szakembereink segítenek megteremteni gyermekének az optimális fejlődéshez szükséges feltételeket, hogy a mindenki által várt pozitív változás minél látványosabb lehessen.

Vizsgálatok

Ha bizonytalan abban, hogy gyermeke elég jól fejlődik-e, készséggel elvégezzük a szükséges vizsgálatokat és tanácsot adunk a továbbiakra vonatkozóan.

A vizsgálat előtt kitöltendő anamnézis lapok a következő oldalről tölthetők le:

Anamnézis lapok gyermek fejlődési felméréshez

Ossza meg másokkal is!